Přeskočit na obsah

Metodické dny HK Atlas Opava pro veřejnost

Ahoj,

přichystali jsme si pro veřejnost možnost naučit se základy metodiky pohybu ve skalním terénu pod vedením instruktora. Kurzy budou probíhat na naší lezecké stěně vždy ve čtvrtek každých 14 dnů. Každý kurz bude na jiné téma.

Cena za kurz bude pouze vstupné na stěnu!

V rámci kurzu se dozvíte všechny potřebné informace pro bezpečný pohyb na stěnách i skalách.

Metodické dny:

  1. Uzly používané v lezení, navázaní, Partnercheck – 9.3.
  2. Jištění TR a prvolezce + zablokování jistítka – 23.3.
  3. Vytvoření vratného bodu a jeho zrušení – sebezajištění na stanovišti – 6.4.
  4. Štandy – 20.4.
  5. Jištění druholezce ze stanoviště, spuštění – 4.5.
  6. Slanění -18.5.
  7. Záchranné techniky – dopomoc druholezci – 1.6.

Add 1) seznámení se sedákem.  Uzly používané v lezení – 8, vůdcovský, loďák a půl loďák

Správné oblečení sedáku. Správné navázaní do sedáku – rizika

Partnercheck – kontrola lezce i jističe. Včetně lana a materiálu

Add 2) Seznámení s jistítky, důraz na správné ovládaní jistítek a jejich rizika Nácvik správného držení lana a postoje při jištění + procvičení půlloďáku

Nácvik zajištění jisticích pomůcek

Add 3) Vytvoření jednoduchého vratného bodu + rizika, zrušení vratného bodu a spuštění se. Nácvik sebezajištění pomocí smyčky i lodního uzlu – důraz na kontrolní odsednutí!

Add 4)  vytvoření bezpečného štandu s preferencí použití centrální karabiny. Rozdíly na mezi štandem vrtaným a štandem na vlastním jištění.

Add 5) procvičení jištění přes kyblík i půlloďák, spuštění přes kyblík!

Add 6) Nácvik slanění včetně sebejištění – opět důraz na kontrolní odsednutí

Add 7) dopomoc druholezci a její procvičení. Ukázka záchrany dolů Metoda HOI a záchrany nahoru Strausse